AGENDA

Voor al uw vragen over de evenementen kunt u contact opnemen met:

evenementen@duinpandezilk.nl

Zondag 14 oktoberKoffieconcert drumfanfare ALTESA

Vrijdag 26 oktoberKerk veiling

Zaterdag 10 novemberPrinsverkiezing Der Duinknijnen

Zondag 18 novemberIntocht Sinterklaas

Algemeen

Sportlaan 34, 2191 XH De Zilk

0252 515465