AGENDA

Voor al uw vragen over de evenementen kunt u contact opnemen met:

evenementen@duinpandezilk.nl

Zondag 26 t/m woensdag 29 augsutusKermis feestweek
Info: Feestcommissie De Zilk

Vrijdag 21 septemberStichting Oud De Zilk

Zondag 14 oktoberKoffieconcert drumfanfare ALTESA

Vrijdag 26 oktoberKerk veiling

Zaterdag 10 novemberPrinsverkiezing Der Duinknijnen

Zondag 18 novemberIntocht Sinterklaas

Algemeen

Sportlaan 34, 2191 XH De Zilk

0252 515465